Hoe kan een basisschool een opbrengstgericht reken- en taalaanbod realiseren dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen?

Deze website biedt een overzicht van de belangrijkste inzichten en producten op het gebied van differentiatie in doelen, inhouden, leertijd, instructie & leeractiviteiten, leermaterialen en toetsen. Hierbij wordt uitgegaan van een basisaanbod en drie gedifferentieerde varianten van dit aanbod, te weten het plusaanbod, het intensieve aanbod en het zeer intensieve aanbod. Deze website is vooral bedoeld voor intern begeleiders en reken- en taalcoördinatoren. 

Deze website is nog in ontwikkeling.

 

BASISAANBOD PLUSAANBOD

Taal ►

Rekenen ►

Taal ►

 

Basisaanbod Plusaanbod
INTENSIEF AANBOD ZEER INTENSIEF AANBOD

Taal

Rekenen ►

Taal

Rekenen ►

Intensief aanbod Zeer intensief_225x150_2.jpg