Organisatie
Het valt in de praktijk niet altijd mee om  een gedifferentieerd onderwijsaanbod vorm te geven. De mogelijkheden tot differentiatie in de praktijk van de basisschool zijn niet onbegrensd. Niet alles kan binnen de randvoorwaarden die in het basisonderwijs aanwezig zijn. Maar binnen deze randvoorwaarden is soms wel meer mogelijk dan wordt gedacht. Soms is het noodzakelijk om te accepteren dat niet altijd alles kan, maar met een goede planning en organisatie is veel mogelijk. Daarbij leren leerlingen niet alleen van en met de leraar, maar ook van en met elkaar. De aspecten leertijd, klassenmanagement, instructie, werkvormen en groeperingsvormen en meer handen in de klas kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.