Instructie
Tijdens een instructie kan de leraar differentiëren door middel van het stellen van vragen op verschillende niveaus. Daarnaast kan de leraar ook variëren in de mate van structuur die zij biedt. Dit geldt zowel voor instructies aan de hele groep als voor instructies aan kleine groepjes of individuele leerlingen. De leraar kan de instructie baseren op grofweg twee didactische benaderingen: ‘leerling-gecentreerd’ en ‘leraar-gecentreerd’, ook wel ‘banend’ of ‘structuurverlenend’ onderwijs genoemd (Van Luit, 2004). Idealiter zou de leraar de instructie met een banende vorm beginnen. Wanneer de leerlingen daaraan onvoldoende steun hebben, kan de leraar overgaan naar een structuurverlenende vorm. Tenslotte kan de leraar gebruikmaken van model-leren om leerlingen, die daaraan behoefte hebben, een adequate oplossingsstrategie aan te leren. Lees meer>>