Leertijd

Leerlingen hebben een verschillend leer- en werktempo en verschillen van elkaar in de behoefte aan instructie en begeleiding. Sommige leerlingen binnen de groep hebben behoefte aan extra leertijd en instructie, terwijl andere leerlingen juist een hoger leertempo hebben en op sommige onderdelen sneller door de leerstof heen gaan. Voor deze leerlingen komt er tijd vrij voor verrijkingsactiviteiten. Dit vraagt om differentiatie in leertijd. Lees meer>>

Optimaliseren van leertijd

Verder uitbreiden van de leertijd is vaak niet mogelijk en ook niet altijd wenselijk omdat het dan ten koste gaat van aandacht voor andere leergebieden die ook van belang zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. Optimaliseren van de beschikbare leertijd is wel van belang. In de praktijk is lang niet alle lestijd taakgerichte leertijd. Om de taakgerichte leertijd te vergroten is het belangrijk dat leraren zorgen voor een goed klassenmanagement. Goed klassenmanagement draagt er aan bij dat er, bijvoorbeeld bij lesovergangen, zo min mogelijk tijd verloren gaat. Differentiëren binnen de instructie kan ook bijdragen aan het efficiënt omgaan met de beschikbare leertijd (zie ook instructie). Ook zijn er manieren om het aantal instructiemomenten te reduceren door jaargroepen of inhouden met elkaar te verbinden. Lees meer>>

Planning van extra leertijd in het rooster

De vraag is hoe je extra tijd organiseert en inpast in het lesrooster. Het organiseren van extra leertijd voor taal en rekenen in en om de reguliere lessen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Lees meer>>