Het complexer maken van een opdracht
Het complexer maken van een opdracht:
 • De vraagstelling binnen de opdracht veranderen door bijvoorbeeld meer open vragen te stellen, meer antwoordmogelijkheden toe te voegen of om meer eigen inbreng/ervaringen te vragen van de leerlingen.
 • De vorm van de opdracht aanpassen door bijvoorbeeld te kiezen voor een spelvorm of een schema/matrix.
 • De complexiteit vergroten door het combineren van vraagstellingen of het laten toepassen van andere kennis en vaardigheden.
 • De opdracht verbinden met andere vakken en andere domeinen. Bijvoorbeeld in projecten of door het inzetten van andere informatiebronnen zoals internet of atlas.
 • Vragen om eigen producties door leerlingen zelf problemen te laten bedenken en het laten ontwerpen van spellen of puzzels.
 • Het inschakelen van metacognitie, het uitdagen tot reflectie, filosoferen en abstraheren.
 • Verbinden met generieke doelen, bijvoorbeeld doelen van de Doelen en Vaardigheden Lijst (DVL).

 

Het vereenvoudigen van een opdracht:

 • De opdracht in een voor de leerling betekenisvolle situatie aanbieden.
 • Nadruk leggen op het proces en minder focussen op het eindproduct
 • Nadruk leggen op handelen en ervaren.
 • Taalbegrippen bespreekbaar maken en zo nodig visueel verduidelijken.
 • De leerling laten verwoorden welke denkstappen hij maakt en hoe hij de opgave/taak  gaat aanpakken en helpen de denkweg te organiseren, bijvoorbeeld door dit systematisch op te laten schrijven.
 • Met een reĆ«le situatie beginnen, zoals bijvoorbeeld de speelplaats voor meet- en meetkundelessen en van daaruit abstraheren naar representaties op papier. Leg daarbij nadrukkelijk het verband tussen beiden.
 • Voor de leerling betekenisvolle materialen gebruiken.
 • Leerlingen de mogelijkheid geven hulpmiddelen te gebruiken zoals de rekenmachine, een getallenlijn of een spiekschriftje met spellingafspraken (zie leerroutes van Passende perspectieven).
 • Gebruik maken van de mogelijkheden van het digitaal schoolbord. Toon bijvoorbeeld concrete afbeeldingen of een educatief filmpje via het internet.