Rekenen
Deze website laat zien wat een basisschool in huis moet hebben om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op het gebied van taal en rekenen te realiseren. U vindt hier informatie en tips waarmee u het taalaanbod op uw school kunt versterken. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn ondergebracht in drie typen aanbod.
BASISAANBOD
Het basisaanbod is het onderwijsprogramma dat een school realiseert voor leerlingen zonder speciale onderwijs-behoeften. Het is bedoeld voor leerlingen die aan het eind van de basisschool zo mogelijk referentieniveau 1S en in elk geval 1F kunnen behalen en doorstromen naar vmbo/gl/tl of hoger. Manja_van_Buul_150x100.jpg
INTENSIEF AANBOD
Jose_blijham_li70.jpgEen intensief aanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften
ZEER INTENSIEF AANBOD
Een zeer intensief aanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op grond van beperktere capaciteitenZeer intensief_150x100_2.jpg