Basisaanbod
Het basisaanbod is het onderwijsprogramma dat een basisschool realiseert voor leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften. Het is bedoeld voor leerlingen die naar verwachting aan het eind van de basisschool referentieniveau 1S behalen en doorstromen naar vmbo/gl/tl of hoger.

Doelen en inhoudenLeertijd

Instructie
en activiteiten

Leer-middelen

Volgen
en toetsen

Algemeen