Algemeen
BASISAANBOD
Basis.jpg
Bedoeld voor: Uitgangspunten van een basisaanbod:

Leerlingen:

  • die naar verwachting rekenniveau 1S bereiken;
  • zonder specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen/wiskunde;
  • verwachte uitstroombestemming: vmbo/gl/tl, havo/vwo.

Het basisaanbod:

  • vormt de basis voor alle leerlingen (plus-, intensief- en zeer intensief aanbod zijn varianten op het basisaanbod);
  • voor groep 1 en 2: bestaat uit een beredeneerd aanbod met 'basisdoelen'  dat aan het einde van groep 2 leidt tot een goede overstap naar groep 3;
  • voor groep 3 tot en met 8: bestaat uit het reguliere aanbod van de rekenmethode (basisstof) en (een deel van) de verrijking (plus- of extra stof uit de methode);
  • wordt door de school afgestemd op de eigen populatie, visie en mogelijkheden (competenties en randvoorwaarden).