Leermiddelen
Groep 1 en 2
Het rekenaanbod in groep 1 en 2 verschilt per school. Sommige scholen maken gebruik van een methode die beschrijft welke rekenactiviteiten er in welke volgorde door het jaar heen aangeboden moeten worden. Andere scholen maken gebruik van bronnenboeken. Naast de methoden en bronnenboeken zijn er in groep 1 en 2 de ontwikkelingsmaterialen en rekenspellen die ingezet kunnen worden. Het is belangrijk om leermiddelen en leeractiviteiten te selecteren die aansluiten bij de basisdoelen en de verrijkingsdoelen.

Er zijn veel verschillende rekenmaterialen die ingezet kunnen worden om de rekenles in groep
1-2 te concretiseren, te verdiepen of verder in te oefenen. Een aantal voorbeelden:

 • Concreet materiaal zoals een weegschaal, meetlint, geld, maatbekers, blokken, servies in de poppenhoek, et cetera.
 • Rekenspel zoals dobbelstenen, halli galli, rummikub junior, et cetera.
 • Ontwikkelingsmaterialen zoals zoek en tel, telstraatje, vijf-stappen-verhaal, et cetera.
 • Voorlopers van rekenmethoden, zoals Alles telt, De wereld in Getallen, Wizwijs,et cetera.
 • Kleutermethode waarin rekenen geïntegreerd is zoals Schatkist, Kleuterplein, Piramide, et cetera.
 • Rekenmateriaal zoals Met sprongen vooruit en Rekenflat.
 • Bronnenboeken zoals spelend rekenen en werkmap gecijferd bewustzijn.

Groep 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 wordt in vrijwel alle basisscholen gewerkt met een rekenmethode. Een rekenmethode biedt veelal de doorgaande lijn voor het basisaanbod. De leerkracht brengt de nuance aan op basis van wat zij leerlingen ziet doen (verkorten, overslaan of juist intensiveren). Per blok of reeks staan de doelen en de leeractiviteiten uitgewerkt. Analyse van het aanbod van de methode is belangrijk om te kunnen bepalen of de methodebeschrijving aansluit bij de behoeften van de leerlingen. Aanbod en didactiek wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep. De methode is niet bepalend voor het aanbod, de leerkracht wel.

Er kan een onderscheid worden gemaakt in ‘oude’ generatie rekenmethoden en ‘nieuwe’ generatie rekenmethoden.

In de uitgave Resultaat met rekenen (2012) worden de volgende uitgangspunten voor goed gebruik van de methode beschreven:

 • Raak met de rekenles de kern van het rekenonderwijs.
 • Spreek de taal van de methode.
 • Durf los te laten als daardoor de doelen worden behaald.
 • Ken de leerlingen, ken de groep.

Er zijn veel verschillende rekenmaterialen die ingezet kunnen worden om de rekenles te concretiseren, te verdiepen of verder in te oefenen. Een aantal voorbeelden van rekenmaterialen voor de midden- en bovenbouw:

 • Concreet materiaal als maatbekers, klokjes, rekenmachine, spiegels en weegschalen.
 • Oefenmaterialen zoals Met sprongen vooruit en meet3idee.
 • Remediërende materialen zoals Maatwerk of remediërend rekenprogramma breuken en automatiseren.
 • Rekenwebsites zoals rekenweb of zoeffie.
 • Rekenspelletjes zoals rummikub, Yatzee, Regenwormen, Wie is het, Doolhof, et cetera.

Het spelen van (reken)spellen kan bijdragen aan kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van getalbegrip.

Meer informatie

Rekenen in Sesamstraat bevat een beschrijving van 26 filmpjes waarin rekenen op een mooie manier in beeld wordt gebracht voor gr 1-3.

Speciaal voor groep 1-2 is door SLO de map ‘Als kleuters leren tellen’ uitgegeven voor het peilen en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen.

Praktische informatie over diverse geschikte rekenspellen voor verrijking van het rekenonderwijs.

Rekenweb bevat rekenspelletjes voor de groepen 1 t/m 8 voor alle rekendomeinen.