Leertijd

Er bestaan geen formele voorschriften voor de leertijd die aan rekenonderwijs moet worden besteed. Scholen kunnen wel houvast hebben aan richtlijnen die bijvoorbeeld op kwaliteitskaarten worden gegeven.

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 wordt geadviseerd dagelijks 20 tot 30 minuten aandacht te besteden aan voorbereidend rekenen, waarvan een groot deel aan tellen en getalbegrip.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 kan als vuistregel voor een rekenles een tijdsindicatie van 1 uur per dag worden aanhouden.