Intensief aanbod rekenen
Het intensieve aanbod is bedoeld voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die voortkomen uit taal- en/of rekenproblematiek als gevolg van anderstaligheid, een ontwikkelingsstoornis, een beperking of een specifieke taal- of rekenstoornis. Deze leerlingen kunnen soms, mits er voldoende ondersteuning is, op onderdelen referentieniveau 1S bereiken, maar op bepaalde onderdelen zal, als gevolg van de taal- en/of rekenproblemen, 1F het hoogst haalbare zijn en soms zal dat niet volledig haalbaar zijn.

Doelen en inhoudenLeertijd

Instructie
en activiteiten

Leer-middelen

Volgen
en toetsen

Algemeen