Algemeen
INTENSIEF AANBOD
Intensief-aanbod_header.jpg
Bedoeld voor: Uitgangspunten van een intensief aanbod:

Leerlingen:

  • die moeite hebben om (bepaalde) doelen van het basisaanbod te behalen;
  • met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen (inclusief leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie);
  • met verwachte uitstroombestemming;
  • vmbo-t/gl/havo/vwo;
  • die, afhankelijk van de ernst van de onderwijsbehoeften, naar verwachting minimaal referentieniveau 1F (op onderdelen) en waar mogelijk 1S (op onderdelen) bereiken.

Het intensieve aanbod:

  • voor groep 1 en 2: een beredeneerd aanbod met 'basisdoelen' en intensivering van het aanbod dat leidt aan het einde van groep 2 tot een voldoende overstap naar groep 3;
  • voor groep 3 - 8: intensivering van het basisaanbod. Extra tijd, aangepaste instructie, begeleiding of hulpmiddelen worden ingezet om de doelen van het basisaanbod te behalen;
  • wordt door de school afgestemd op de eigen populatie, visie en mogelijkheden (competenties en randvoorwaarden);
  • wordt door de leraar afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van individuele leerlingen, op inhoudelijk, didactisch en pedagogisch gebied.