Leermiddelen
Belangrijk bij het inzetten van (aanvullende) leermiddelen is het afstemmen van het materiaal op het doel van de les en de behoefte van de leerling.

Groep 1 en 2
Uitgangspunt voor de intensieve groep is het beredeneerd aanbod in groep 1 en 2 (aanbod bij de basisdoelen) aangevuld met extra (ontwikkelings-)materialen. In groep 1 en 2 is het gebruikelijk om de rijke leeromgeving in te zetten bij het realiseren van doelen. Hoeken, ontdektafel, ontwikkelingsmaterialen en rekenspel zijn verwerkt in het dagelijks aanbod. De leerlingen in de intensieve groep zullen gestimuleerd worden om, afgestemd op het doel van die periode, gericht met bepaalde leermiddelen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: tellen of hoeveelheden vergelijken met materialen in een winkeltje, wegen of gewichten vergelijken met een balans of weegschaal, ketting van paperclips om de lengte van voorwerpen te meten en te noteren. De instructie en reflectie van de leerkracht zijn essentieel om er een leerzame activiteit van te maken.

Groep 3 tot en met 8
Voor groep 3 tot en met 8 is het aanbod uit de rekenmethode met het basisaanbod, de pre-teaching en de verlengde instructie het uitgangspunt. Toch is er soms meer materiaal nodig. Er zijn veel extra, aanvullende, remediërende, losse en/of digitale leermaterialen beschikbaar die de leerkracht binnen het intensieve aanbod kan inzetten. SLO Leermiddelenplein geeft veel informatie over methodes, digitale en 'losse' leermiddelen. Sommige hulpmiddelen horen bij de rekenmethode, andere zijn aanvullend of vervangend.

  • Soms betreft het hulpmiddel een concreet ‘materiaal’, zoals bijvoorbeeld de kralenketting, een weegschaal, breukenstroken of geld wat belangrijk is voor de begripsvorming.
  • Weer andere hulpmiddelen zijn meer open en helpen bij het bijhouden van de denkweg (bijvoorbeeld een denkpapier of een strategiekaart.
  • Ook zijn er softwareprogramma’s die goed bruikbaar zijn om vaardigheden in te oefenen (bijvoorbeeld het automatiseren van de tafels).
  • Het spelen van (reken)spellen, (zoals Take 5) kan ook bijdragen aan kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van bijvoorbeeld getalbegrip.

Leermiddelen moeten steeds doelgericht ingezet worden. Leermiddelen zijn een hulpmiddel om doelen te halen. Ze zijn geen doel op zich. Met sommige materialen of programma’s is het mogelijk gedeeltes uit de rekenmethode te verrijken of te vervangen.

Meer informatie 

SLO Leermiddelenplein geeft veel informatie over rekenmethoden en overige materialen. Na selectie op het vak kan nog verder op trefwoord worden gezocht. Afhankelijk van het gekozen tabblad worden methodes of overige materialen getoond, waarna per titel verdere informatie kan worden opgevraagd.

Kwaliteitskaart: Durf te kiezen in doelen voor zwakke rekenaars.

STAP (SLO Tool Arrangementen Plannen) kan worden ingezet om rekendoelen voor leerlingen met speciale rekenbehoeften te selecteren en daarbij passende leeractiviteiten te plannen.

'Met Sprongen Vooruit' is een oefenprogramma om rekenprestaties van zwakke rekenaars te verbeteren. Het bestaat uit een rekenleerlijn en lesmaterialen.