Leertijd
Meer leer- en instructietijd voor rekenen-wiskunde en effectiever omgaan met de beschikbare tijd leiden tot aantoonbaar betere leerresultaten (Inspectie van het onderwijs, 2006).

Voor groep 1 en 2 wordt dagelijks 20 minuten rekentijd aangehouden.
Voor groep 3 tot en met 8 wordt uitgegaan van een uur rekentijd per dag.

Zwakke rekenaars hebben behoefte aan extra instructie en oefentijd. Geadviseerd wordt om, naast de dagelijkse rekentijd voor alle rekenaars, minimaal wekelijks twee keer een kwartier extra instructie en oefentijd te realiseren.

Door ouders te betrekken bij het onderwijsaanbod kan ook na schooltijd extra rekentijd gecreëerd worden. Rekenspelletjes zijn ook thuis goed in te zetten. Denk daarbij aan spelletjes als Regenwormen en Take 5.

Meer informatie  

Groenestijn, M. van, Borghouts, C. & Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met zwakke rekenaars. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort