Zeer intensief aanbod
Het zeer intensieve aanbod is bedoeld voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die in het algemeen over de hele linie op een lager niveau functioneren. Deze leerlingen halen, mits er voldoende ondersteuning is,  naar verwachting referentieniveau 1F. Soms behalen zij dit niveau niet volledig en soms behalen zij het alsnog op latere leeftijd in het voortgezet onderwijs.

Doelen en inhoudenLeertijd

Instructie
en activiteiten

Leer-middelen

Volgen
en toetsen

Algemeen