Leermiddelen
De leerlingen in het zeer intensieve aanbod hebben behoefte aan leermiddelen die in de eerste fase de begripsvorming ondersteunen en daarnaast oefenmateriaal waarmee ze uitgebreid doelen kunnen inoefenen. Zie voor meer informatie het hoofdlijnenmodel. Geadviseerd wordt de methode aan te vullen met een variatie aan leeractiviteiten omdat het reguliere aanbod onvoldoende is om de doelen goed in te trainen.

Er zijn veel extra, aanvullende, remediërende, losse en/of digitale leermaterialen beschikbaar die een school binnen het zeer intensieve aanbod kan inzetten. SLO Leermiddelenplein geeft uitgebreide informatie over methodes, digitale en 'losse' leermiddelen.

Soms betreft het hulpmiddel een concreet ‘materiaal’, zoals bijvoorbeeld de vingers, de kralenketting, het rekenrek of geld. Soms is het een hulpmiddel dat bedoeld is voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor blinde of slechtziende leerlingen. Weer andere hulpmiddelen helpen bij het bijhouden van de denkweg (bijvoorbeeld een denkpapier) of een strategiekaart.
Ook zijn er softwareprogramma’s die goed bruikbaar zijn. Met sommige programma’s is het mogelijk gedeeltes uit de rekenmethode te vervangen.

Het spelen van (reken)spellen kan ook goed bijdragen aan kennis, inzicht en vaardigheden ten aanzien van getalbegrip. Belangrijk hierbij is steeds het bijbehorende rekendoel met de leerling te bespreken en te verkennen waar deze kennis ingezet kan worden.

Speciaal voor zeer zwakke rekenaars geldt:

 • Rekenmachine
  Binnen het zeer intensieve aanbod speelt de rekenmachine een grotere rol en zal deze ook eerder in het leerproces worden ingezet. Met name voor leerlingen uit leerroute 3 die zullen doorstromen naar praktijkonderwijs kan het aanbieden van de rekenmachine in een vroeg stadium uitkomst bieden. 
 • Materialen
  Wees er bewust van dat voor leerlingen fiches of blokjes niet vanzelfsprekend
  representanten zijn van bijvoorbeeld een beker, dieren, mensen, et cetera. Gebruik daarom betekenisvolle materialen, zoals:
  • voetbalplaatjes, plaatjes van superdieren;
  • eierdozen, eieren, knikkers, ballen en dergelijke voor getalbegrip;
  • stickervellen, sixpacks (rechthoeksituatie en groepjesmodel voor vermenigvuldigen);
  • melkpakken, weegschalen enzovoort (meten).

Meer informatie

SLO Leermiddelenplein geeft veel informatie over rekenmethoden en overige materialen. Na selectie op het vak en doelgroep kan eventueel nog verder op trefwoord worden gezocht. Afhankelijk van het gekozen tabblad worden methodes of overige materialen getoond, waarna per titel verdere informatie kan worden opgevraagd.

STAP (SLO Tool Arrangementen Plannen) kan worden ingezet om rekendoelen voor leerlingen met speciale rekenbehoeften te selecteren en daarbij passende leeractiviteiten te plannen.

Leerroute 1, 2 en 3 van Passende Perspectieven.

Profielschetsen Passende perspectieven.

Kwaliteitskaart: Durf te kiezen in doelen voor zwakke rekenaars.

Bakker, M., Gerrits, P. &Thiell, J. (2012). Resultaat met rekenen. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met zwakke rekenaars. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

'Met Sprongen Vooruit' is een oefenprogramma om rekenprestaties van zwakke rekenaars te verbeteren. Het bestaat uit een rekenleerlijn en lesmaterialen.

Maatwerk rekenen biedt een compleet pakket voor remediëring van het rekenonderwijs in de basisschool.

Speciaal Rekenen is een project dat zich richt op de invoering van realistisch rekenen in het s(b)o. Uitgangspunt is dat ook in het s(b)o wordt gewerkt met een realistische reken-wiskundemethode. Het project ontwikkelt materialen die het gebruik van de methode vergemakkelijken