Volgen en toetsen
Het is van belang dat zwakke rekenaars zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en zo snel mogelijk hulp krijgen.

Voor de zeer intensieve groep is het belangrijk om de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Beheerst de leerling de doelen die we geformuleerd hebben nu? Wat heeft het aanbod opgeleverd? Hebben de leerlingen de gewenste groei doorgemaakt?

Deze evaluatie gebeurt meestal aan de hand de resultaten van methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen (Citotoetsen op eigen niveau) en het werk van de leerling in de klas. Meer informatie kan worden verkregen door gerichte observaties en diagnostische gesprekken te voeren of in groep1 en 2 gebruik te maken van een peilingsspel

Door leerlingen te volgen kunnen de onderwijsbehoeften in kaart gebracht worden. Het gaat daarbij om het rekenniveau, het handelingsniveau en het strategiegebruik

In het protocol ERWD worden het handelingsmodel en het drieslagmodel beschreven. Beide modellen bieden aanknopingspunten om de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen te volgen, observeren en analyseren. Ook geeft het protocol aanwijzingen voor het voeren van diagnostische gesprekken.

Meer informatie
Een overzicht van rekentoetsen per referentieniveau.

Op de kennisbank rekenen wordt onder het thema niveauverschillen in het primair onderwijs  meer informatie gegeven over observeren, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Er worden adviezen gegeven voor het voeren van diagnostische gesprekken en specifieke observaties. Ook worden voor alle (deel)domeinen onder het kopje ‘Leren van fouten’ tips en suggesties gegeven over hoe je met veel voorkomende fouten die leerlingen maken kunt omgaan.

Door Cito zijn aangepaste toetsen voor speciale leerlingen ontwikkeld. Via de website van Cito kunt u een wegwijzer downloaden die meer informatie geeft over de inzet van deze toetsen.

Groenestijn, M. van, Borghouts, C. & Janssen, C. (2011). Protocol Ernstige Reken Wiskunde-problemen en Dyscalculie. Assen: Van Gorcum.

Bakker, M., Gerrits, P. & Thiell, J. (2012). Resultaat met rekenen. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met verschillen in het rekenonderwijs. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort.

Gelderblom, G. (2008). Effectief omgaan met zwakke rekenaars. CPS onderwijsontwikkeling en advies: Amersfoort