Taal
Deze website laat zien wat een basisschool in huis moet hebben om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod op het gebied van taal en rekenen te realiseren. U vindt hier informatie en tips waarmee u het taalaanbod op uw school kunt versterken. De maatregelen die daarvoor nodig zijn, zijn ondergebracht in vier typen aanbod.
BASISAANBOD
Het basisaanbod is het onderwijsprogramma dat een school realiseert voor leerlingen zonder speciale onderwijs-behoeften. Het is bedoeld voor leerlingen die aan het eind van de basisschool zo mogelijk referentieniveau 1S en in elk geval 1F kunnen behalen en doorstromen naar vmbo/gl/tl of hoger.  Manja_van_Buul_150x100.jpg
PLUSAANBOD
Laptop_klas_Manja_van_Buul150.jpg Het plusaanbod is bedoeld voor leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisaanbod.
INTENSIEF AANBOD
Een intensief aanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften Jose_blijham_li70.jpg
ZEER INTENSIEF AANBOD
Zeer intensief_150x100_2.jpg Een zeer intensief aanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op grond van beperktere capaciteiten