Algemeen
ZEER INTENSIEF AANBOD
 Zeer intensief_500x180_2.jpg
Bedoeld voor: Uitgangspunten van een zeer intensief aanbod:

Er zijn twee groepen leerlingen te onderscheiden:

A. Leerlingen:

 • die moeite hebben om (bepaalde) doelen van het basisaanbod te behalen vanwege beneden gemiddelde capaciteiten;
 • met verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb (vo of vso);
 • die naar verwachting referentie-niveau 1F wel bereiken, maar met extra aandacht of ondersteuning, soms pas in de eerste jaren van het vo.

B. Leerlingen:

 • die veel moeite hebben om (bepaalde) doelen van het basisaanbod te behalen vanwege lagere capaciteiten;
 • met verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht;
 • die naar verwachting referentieniveau 1F op onderdelen bereiken op 12-jarige leeftijd of later, met extra aandacht of ondersteuning, gericht op functionele taalvaardigheid.
  functionele taalvaardigheid. 

Het zeer intensieve aanbod:

 • voor groep 1 en 2: een beredeneerd aanbod met 'minimumdoelen' en intensivering van het aanbod dat leidt aan het einde van groep 2 tot een voldoende overstap naar groep 3;
 • voor groep 3-8: bestaat in eerste instantie uit intensiveren van het basisaanbod, maar waar nodig worden (meestal vanaf groep 6, maar soms al eerder) ook prioriteiten gesteld of worden doelen en inhouden 'geschrapt' (dispenseren);
 • wordt door de school afgestemd op de eigen populatie, visie en mogelijkheden (competenties en randvoorwaarden);
 • wordt door de leraar afgestemd op de specifieke onderwijsbehoefte van individuele leerlingen, op inhoudelijk, didactisch en pedagogisch gebied.