Instructie en leeractiviteiten
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Onder leertijd, instructie, leermiddelen en toetsen worden daarom voor het zeer intensieve aanbod soms geen specifieke suggesties gegeven.

Het verschil met het intensieve aanbod is vooral dat er prioriteiten gesteld worden of dat er dispensatie is voor bepaalde doelen (zie onder doelen en inhouden). Laat de leerlingen zoveel mogelijk óók mee profiteren van instructie in heterogene groepen. Met name voor leerlingen uit groep B is het van belang dat leeractiviteiten functioneel zijn en aansluiten bij praktische en herkenbare contexten.