Leermiddelen
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Onder leertijd, instructie, leermiddelen en toetsen worden daarom voor het zeer intensieve aanbod soms geen specifieke suggesties gegeven.

Ook voor leermiddelen geldt dat het er vooral om gaat dat gewerkt wordt aan het inslijpen en automatiseren van de meest relevante vaardigheden (zie onder doelen en inhouden). Het gaat daarom vooral om het selecteren en aanpassen van de juiste oefeningen en opdrachten binnen (remediërende of extra) leermiddelen en niet om de inzet van hele andere leermiddelen dan bij het intensieve aanbod.

 

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen.