Leertijd
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Onder leertijd, instructie, leermiddelen en toetsen worden daarom voor het zeer intensieve aanbod soms geen specifieke suggesties gegeven.

Zowel leerlingen uit groep A als B zijn gebaat bij intensivering door de leertijd uit te breiden.
Besteed de (extra) leertijd vooral aan de meest relevante doelen met het oog op het vervolgonderwijs van deze leerlingen (zie onder doelen en inhouden). Zo krijgt de leerling zoveel mogelijk tijd om te werken aan de doelen die er toe doen.

Anderstalige leerlingen
Ook voor het zeer intensieve aanbod geldt dat voldoende tijd geïnvesteerd moet worden in het aanleren van klanken in het Nederlands. Als die niet beheerst worden, heeft dat consequenties voor het leren lezen en ook het schrijven. Besteed voor deze leerlingen nog meer aandacht dan bij het intensieve aanbod aan uitbreiding van de woordenschat. Een taalrijke, taalstimulerende leeromgeving is voor deze leerlingen extra belangrijk. Werk veel in kleine groepjes, zodat leerlingen veel ruimte en gelegenheid hebben om de taal te gebruiken.