Doelen en inhouden
A (verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb, in vo of in vso)
Wanneer verwacht wordt dat leerlingen voor lezen moeite zullen hebben referentieniveau 1F te behalen, biedt leerroute 2 van Passende Perspectieven houvast bij het stellen van prioriteiten voor lezen. Deze leerlingen moeten voldoende leesvaardig zijn om in het vmbo referentieniveau 2F te kunnen halen. Voldoende kunnen 'technisch lezen' en een voldoende grote woordenschat om te 'begrijpen wat er staat' heeft bijvoorbeeld prioriteit. Lezen van betogende teksten is wat betreft opiniërende artikelen uit dagbladen en dergelijke niet zo relevant, maar het begrijpen van advertenties in huis-aan-huisbladen en reclame wel.

B (verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht)
Voor deze leerlingen ligt de nadruk meer op maatschappelijke redzaamheid. Een (groot) deel van deze leerlingen zal moeite hebben om voor lezen referentieniveau 1F te behalen. Leerroute 3 van Passende Perspectieven biedt houvast bij het stellen van prioriteiten en het dispenseren van bepaalde doelen die voor deze leerlingen minder relevant zijn. Belangrijk voor hen is bijvoorbeeld het kunnen lezen van informatieve tekstjes op internet of in huis-aan-huisbladen over onderwerpen in de context van wonen en burgerschap, of van eenvoudige instructies. Het bepalen van het leesdoel en daar de manier van lezen op aanpassen vereist een hoger abstractieniveau (te hoog voor veel van de leerlingen in leerroute 3) en heeft voor hen geen prioriteit.

Meer informatie

Leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven.