Instructie en leeractiviteiten
Besteed bij beide groepen leerlingen (A en B) extra aandacht aan leesmotivatie, want vaak ontbreekt het hen daaraan. Dit hangt deels samen met hun (vaak) zwakkere leesvaardigheid, maar ook met de meer praktische instelling en interesses van deze leerlingen. Kies daarom zoveel mogelijk functionele, aansprekende teksten en opdrachten.

 

Meer informatie

Blz. 43 van: Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012). Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven  (boek + cd-rom),  Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.