Doelen en inhouden

A (verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb, in vo of in vso)
Voor deze leerlingen geldt referentieniveau 1F als richtlijn. Indien nodig kunnen hulpmiddelen worden ingezet. De doelen die beschreven staan in referentieniveau 1F komen ongeveer overeen met de uitwerking van het leerstofaanbod van groep 5 en 6. Er is binnen Passende Perspectieven geen aparte leerroute spelling of taalverzorging uitgewerkt. Taalverzorging is in de leerroutes onderdeel van het schrijven.

B (verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht)
Voor deze leerlingen is de opbouw van de 'reguliere' spellingsleerlijn vaak minder geschikt. De selectie van de woorden die leerlingen moeten leren schrijven is, gezien de moeite die het deze leerlingen kost, vooral afhankelijk van wat ze willen overbrengen. Thematisch werken heeft de voorkeur en vanuit het thema kan het schrijven van woorden uitgebouwd worden. Voor de keuze van thematische woorden is de Woordenlijst Amsterdamse Kinderen bruikbaar.

Meer informatie

Leerstofaanbod begrippenlijst en taalverzorging.

Woordenlijst Amsterdamse Kinderen (WAK).

Leerlijn spelling CED.