Instructie en leeractiviteiten
Koppel voor leerlingen uit groep B (uitstroom naar praktijkonderwijs of vso arbeidsmarktgericht) het aspect taalverzorging zoveel mogelijk aan functionele (thematische) schrijftaken. Leer beide groepen leerlingen (A en B) ook de spellingcontrole gebruiken in de laatste fase van het schrijfproces (de revisie).