Leermiddelen

Binnen het intensieve aanbod kan gebruik gemaakt worden van aanvullende leermiddelen en/of van compenserende of dispenserende (ICT) hulpmiddelen. Binnen deze laatste categorie hulpmiddelen valt bijvoorbeeld een boekje met spellingkaarten van lastige spellingcategorieën ter ondersteuning bij spellingactiviteiten. Ook de spellingcontrole op de computer kan een positieve invloed hebben op de spellingprestaties (Bosman e.a. in Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 5-8, p. 173). Voorbeelden van spellingcontrole zijn: Alphasmart (hardware), Word, Skippy (predictiesoftware) en digitaal woordenboek.
Een voorbeeld van spraak-naar-tekstsoftware is: Dragon Naturally Speaking (zie: protocol leesproblemen en dyslexie groep 5-8 p 174).

Voorbeelden van aanvullende leermiddelen

Remediërend programma Spelling (Giralis).

Spelling in de lift Plus (Thieme Meulenhoff).

Overwin dyslexie!, handig leren omgaan met lees- en spellingproblemen (Graviant).

Spellingkampioen/Super spellingkampioen.

Het Spelling-spiekboek (Zwijsen).

Muiswerk Spelling op maat (software).

Het Ambrasoft Schoolpakket (software).

 

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.

Opbrengstgericht werken aan spelling.

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over taalmethoden en overige lesmaterialen. Bij methoden kan ook een selectie gemaakt worden voor de doelgroep zorgleerlingen of de doelgroep anderstaligen.