Mond. taalv. + woordenschat

De mondelinge taalvaardigheid en woordenschat kunnen gestimuleerd worden  in taallessen maar ontwikkelen zich ook in tal van andere leeractiviteiten en meer incidentele situaties. Bij incidentele activiteiten kan het gaan om allerlei gesprekjes tijdens lessen, pauzes, binnenkomen, et cetera die de leraar kan aangrijpen om de taalontwikkeling te stimuleren.

Tijdens intentionele activiteiten wordt gericht aan een vooraf bepaald doel gewerkt. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van taal is het belangrijk om nóg bewuster en doelgerichter aandacht te besteden aan het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid.

Het is belangrijk om te zorgen voor een rijke taalleeromgeving, die uitnodigt tot het gebruiken van taal. Het gaat dan zowel om de inrichting van de klas als de aangeboden activiteiten. Activiteiten moeten leerlingen motiveren en behoefte aan interactie oproepen. 'Echte' situaties, waarin de leerling de behoefte heeft om begrepen te worden, of om te begrijpen wat er gezegd wordt ('information gap').