Leertijd

Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden. Daarom vindt u op deze plek slechts enkele algemene eke suggesties voor het zeer intensieve aanbod.

Voor anderstalige leerlingen, maar ook voor veel andere leerlingen die het zeer intensieve aanbod krijgen, is nog meer aandacht nodig voor uitbreiding van de woordenschat dan in het intensieve aanbod. Zowel voor het aanbieden/presenteren van nieuwe woorden als voor het herhalen/consolideren van de aangeboden woorden zullen leerlingen in het zeer intensieve aanbod meer tijd nodig hebben. De extra tijd voor het oefenen van aangeboden woorden mag niet ten koste gaan van het aanbieden van nieuwe woorden, anders wordt de achterstand in woordenschat alleen maar nog groter. Uitbreiding van de leertijd is dus noodzakelijk.