Doelen en inhouden

A (verwachte uitstroombestemming: vmbo-bb/kb, in vo of in vso)
Wanneer verwacht wordt dat leerlingen voor schrijven moeite zullen hebben om referentieniveau 1F te behalen, biedt leerroute 2 van Passende Perspectieven houvast bij het stellen van prioriteiten. Ervan uitgaande dat in het vmbo-bb/kb het maken van werkstukken bij andere vakken wordt begeleid, ligt voor deze leerlingen de prioriteit vooral bij het formuleren van wat ze willen zeggen. De nadruk ligt op de samenhang in de tekst. Bij functionele schrijftaken zoals brieven, kaarten en mail is ook de aandacht voor de lezer belangrijk.

B (verwachte uitstroombestemming: praktijkonderwijs of vso-arbeidsmarktgericht)
Voor deze leerlingen ligt het accent op maatschappelijke redzaamheid. Een (groot) deel van deze leerlingen zal voor schrijven moeite hebben om referentieniveau 1F te behalen. Leerroute 3 van Passende Perspectieven biedt houvast bij het stellen van prioriteiten en het dispenseren van bepaalde doelen die minder relevant zijn. Voor deze leerlingen heeft bijvoorbeeld prioriteit het kunnen schrijven van leesbare berichtjes aan bekende, vrienden en familie.

 

Meer informatie

Leerroute 2 en 3 van Passende Perspectieven.