Instructie en leeractiviteiten
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Leerlingen die problemen ondervinden bij het schrijven van teksten kunnen extra ondersteund worden voor, tijdens en na het schrijven. Onderzoek waar leerlingen problemen mee hebben bij het schrijven, bijvoorbeeld door een gesprek met de leerlingen, zodat zij gericht ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door een goede voorbereiding op de opdracht: het onderwerp verkennen, nadenken over doel en publiek, kenmerken van het genre. Andere voorbeelden zijn het maken van een woordweb of conceptmap, samenwerking met een (goede) klasgenoot of tutor, helderheid vooraf over de beoordeling van de opdracht en het aanreiken van controlestrategieën (zie ook Protocol Leesproblemen en dyslexie, groep 5-8, p.161-166). Besteed ook altijd aandacht aan de schrijfmotivatie. Mogelijkheden bieden voor presentatie en publicatie horen daar ook bij (zie ook Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor
groep 4 t/m 8, p. 90). Samenwerkend schrijven kan ook heel motiverend en passend zijn voor deze leerlingen.

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.

Behoeften zwakke leerlingen zie p. 88 en, schrijfmotivatie zie p. 90, van: Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012) Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven (boek + cd-rom), Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.