Leertijd
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Het is belangrijk om veel tijd aan schrijven te besteden met deze leerlingen zodat zij voldoende ervaring kunnen op doen. Belangrijk is dat zij een tekst goed leren opbouwen.

Meer informatie

Protocollen leesproblemen en dyslexie.