Volgen en toetsen
Het zéér intensieve aanbod verschilt voornamelijk van het intensieve aanbod wat betreft doelen en inhouden.

Voor deze leerlingen is het vooral van belang om instructie en structuur te bieden bij het schrijven van teksten, dat kan in principe bij elke schrijfopdracht en vraagt dus geen specifieke extra leermiddelen (zie 'Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven voor groep 4 t/m 8', p. 92). In deze publicatie worden ook suggesties gegeven voor hoe gedifferentieerd gewerkt kan worden aan een zelfde soort schrijfopdracht. Voor deze leerlingen is het beter om voorbeeldteksten van een eenvoudiger niveau te gebruiken.

Meer informatie

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012) Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven (boek + cd-rom), Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Voor schrijfonderwijs voor anderstaligen kunnen de volgende leermiddelen ingezet worden Puntje van je pen (Jip Uitgeverij).

Voor schrijfonderwijs voor anderstaligen kunnen de volgende leermiddelen ingezet worden Horen, zien en schrijven (HCO).