Basisaanbod
Een basisaanbod taal in de basisschool is het onderwijsprogramma dat een school realiseert voor leerlingen zonder speciale onderwijsbehoeften. Het gaat dan om leerlingen die naar verwachting aan het einde van de basisschool  referentieniveau 1S kunnen behalen en doorstromen naar vmbo/gl/tl of hoger.
Doelen en inhouden Leertijd

Instructie
en activiteiten

Leer-middelen

Volgen
en toetsen

Algemeen

Mondelinge taalvaardigheid & woordenschat

Lezen

Schrijven

Taalverzorging en begrippenlijst