Instructie en leeractiviteiten
De leraar zal verschillende typen instructie, werkvormen en strategieën inzetten, afhankelijk van de vaardigheid die aan de orde is en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Sommige taalvaardigheden vragen om een didactiek gebaseerd op directe instructie, andere (juist) niet. Zie hiervoor ook de informatie bij de verschillende taaldomeinen. Het is belangrijk dat de leraar leerlingen bewust maakt van het doel en de opbrengst van taalactiviteiten.

Meer informatie

Richtlijnen voor de didactiek van taalonderwijs worden onder andere gegeven in:

Platform Taaldidactiek.

Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/ Sardes.

Paus, H. (red.) (2010), Portaal, Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Coutinho.

 Lesideeën taal voor de onderbouw:

Doelen taalontwikkeling jonge kind.

Kleef, M. van & Tomese, M. (2002), Stimulerende lees-en schrijfactiviteiten in de onderbouw. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.