Leermiddelen
Goed taalonderwijs vraagt om een stimulerende taalomgeving. Het gebruik van een taalmethode en/of 'losse' leermiddelen kan daarbij ondersteunen. 

Niet alle taaldomeinen worden door elke methode volledig gedekt. Dit geldt in het bijzonder voor mondelinge taalvaardigheid en schrijven. Een voorwaarde is dus dat de methode kritisch wordt geanalyseerd en gebruikt en wordt  afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep. De leraar bepaalt, in overleg met collega's, welke taaldoelen in een groep extra of minder aandacht vragen. Lessen/activiteiten die geen directe relatie hebben met de doelen worden overgeslagen en vervangen door activiteiten die wel doelgericht zijn.

Voor het taalonderwijs in de basisschool zijn diverse taalmethoden beschikbaar. Ook voor de groepen 1 en 2 zijn diverse leermiddelen beschikbaar. Daarnaast zijn er veel extra, aanvullende, losse en/of digitale leermaterialen beschikbaar die een school kan inzetten.  

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein biedt informatie over alle leermiddelen voor taal (methoden en overige overige lesmaterialen).

Een overzicht van leermiddelen voor taal in de onderbouw is te vinden in: Van der Linde-Meijerink, G. (eindred.), Kuipers, L. (2011), Methoden, materialen en screeningsinstrumenten. Enschede: SLO.

In de publicatie: Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes zijn checklisten opgenomen voor een analyse van het taalonderwijs.

Werken aan taal met behulp van ICT. Zie: Bronkhorst, J. Verhoeven, L. & Biemond, H. (2009), Werken aan taal met behulp van tussendoelen en ICT, Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.