Leertijd
Er bestaan geen formele voorschriften voor de leertijd die aan taalonderwijs moet worden besteed. Scholen kunnen wel houvast hebben aan richtlijnen die bijvoorbeeld op kwaliteitskaarten worden gegeven. Daarin wordt uitgegaan van minimaal 8 uur per week leertijd voor taal.