Lezen
Voor het technisch leren lezen is het van belang voldoende aandacht te besteden aan het automatiseren van de elementaire leeshandeling en de verschillende deelvaardigheden zoals visuele discriminatie en auditieve synthese. Een doelgerichte aanpak op basis van een methode kan hierbij goed ondersteunen.

Bij voortgezet lezen (voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen) gaat het niet zozeer om een lineair proces, waarin het een strikt voorwaardelijk is voor het ander, maar meer om een cyclisch, concentrisch proces. Zo kunnen leerlingen in groep 6 precies dezelfde tekst lezen als leerlingen in groep 8, maar met een verschillend leesdoel. Dezelfde leestaken kunnen door leerlingen op verschillende niveaus uitgevoerd worden.