Instructie en leeractiviteiten
Bij het leren technisch lezen is voor veel kinderen  een systematische en duidelijke instructie (uitleggen, voordoen en begeleiding bij het toepassen) onontbeerlijk. Dit kan op verschillende manieren:
  • door de verschillende deelvaardigheden cursorisch aan te bieden en te oefenen;
  • door teksten van kinderen vertrekpunt te laten zijn voor betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten. Een aanpak die beide benaderingen combineert wordt aangeraden.
     

Belangrijk bij begrijpend lezen is:  

  • expliciete instructie gericht op tekstbegrip;
  • het aanleren van strategieën;
  • het laten zien wat goede lezers doen (bijvoorbeeld door hardop voordoen door docent); 
  • leestaken variëren en afstemmen op het niveau van de leerlingen;
  • variëren van activiteiten bij het begrijpend lezen (niet altijd vragen beantwoorden na het lezen van een tekst);
  • zorgen voor een verbinding met de leesbeleving.

Al in groep 1 - 2 zijn diverse stimulerende voorbereidende lees- en schrijfactiviteiten mogelijk.

Meer informatie

Tips voor het versterken van de leesvaardigheid en leeshouding.

Voor groep 1 - 2 worden suggesties gedaan in: Kleef, M. van & Tomesen, M. (2002), Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw, Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

In Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes worden didactische richtlijnen gegeven voor technisch en begrijpend lezen.

Over leesstrategieën Vernooy, K. (2007a). Effectieve instructie in leesstrategieën. en Vernooy, K. (2008). Leesstrategieën kritisch bekeken. Twente School Education. Lectoraat Effectief taal-/leesonderwijs.

Tips voor het bevorderen van een rijke leesomgeving en een stimulerende leescultuur: - Oosterloo, A. & Paus, H. (2010), Leerstoflijnen lezen beschreven. Enschede: SLO.

Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012) Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven (boek + cd-rom), Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Kwaliteitskaarten lezen:

Goede leesstart groep 1 en 2.

Overzicht aanvankelijk lezen groep 3.

Leesbevordering.

Leesbevordering Handreiking.

Leesbevordering Tijdschema.

Zelfstandig lezen Tijdschema.

Klassikale leesactiviteiten.

Tijdschema: Tijd voor lezen en taal.

Effectief leesonderwijs.

Effectief feedback geven bij lezen.

Doelen en resultaten lezen.

Technisch lezen met datamuur.

Werken met een leesdossier.