Leertijd
Op verschillende kwaliteitskaarten worden richtlijnen gegeven voor de leertijd voor technisch en begrijpend lezen.

Voor groep 1 - 2 wordt daarin uitgegaan van 3 à 4 keer per week 10 - 15 minuten aandacht voor klanken en letters en 2 à 3 keer per week 10 - 15 minuten aandacht voor interactief voorlezen.
Voor groep 3 - 8 wordt uitgegaan van:

  • 360 minuten per week voor aanvankelijk/voortgezet lezen in leerjaar 3;
  • minimaal 120 minuten per week leesonderwijs in groep 4 - 6;
  • minimaal 30 tot 60 minuten per week voor het onderhouden van technische
    leesvaardigheden in groep 7 - 8.

Voor begrijpend lezen wordt, afhankelijk van het leerjaar 60 tot 120 minuten per week geadviseerd.
De (technische) leesvaardigheid moet gedurende de gehele basisschoolperiode aandacht blijven krijgen. Laat alle leerlingen voldoende leeskilometers maken en creëer momenten voor 'stillezen'. 

Meer informatie

Kwaliteitskaart Tijd voor taalontwikkeling in groep 1 en 2
Handreiking voor de concrete invulling van de tijd die per dag aan taal besteed moet worden in groep 1 en 2.

Kwaliteitskaart Tijd voor lezen en taal
In te roosteren tijd voor lezen en taal en de invulling daarvan.