Volgen en toetsen

Om zicht te krijgen op de leesvaarvaardigheid van leerlingen is observeren essentieel. Ook toetsen kunnen een goede rol spelen in het volgen van de leesvorderingen. Aanbevolen wordt om in groep 3 tot en met 5 bij alle leerlingen 2 keer per jaar zowel een tekstleestoets als een woordleestoets af te nemen. Blijf het leesniveau van de leerlingen volgen tot en met groep 8.

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over toetsen voor technisch en begrijpend lezen.

Wikiwijsleermiddelenplein geeft informatie over toetsen voor technisch en begrijpend lezen.

Observatielijsten en een overzicht van methode-onafhankelijke toetsen voor de leesvaardigheid Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven (2012) van Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van, Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.