Mond. taalv. + woordenschat
Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat ontwikkelen
De mondelinge taalvaardigheid en woordenschat kunnen gestimuleerd worden in taallessen maar ontwikkelen zich ook in tal van andere leeractiviteiten en meer incidentele situaties. Bij incidentele activiteiten kan het gaan om allerlei gesprekjes tijdens lessen, pauzes, binnenkomen, et cetera die de leraar kan aangrijpen om de taalontwikkeling te stimuleren.