Instructie en leeractiviteiten
Voor de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid is een uitnodigende, stimulerende leeromgeving nodig, waarin gesprekken voeren, vragen stellen en samenwerken een natuurlijke plaats hebben.

Kinderen leren taal door taal te gebruiken en taal te horen. De leerkracht vervult hierbij een voorbeeldfunctie. De leraar doet het gewenste gedrag voor, stelt vragen en formuleert antwoorden. Voor het stimuleren van de woordenschatontwikkeling zijn verschillende bronnen beschikbaar.

Meer informatie

Het inrichten van een stimulerende taalomgeving

Leerstoflijnen mondelinge taalvaardigheid beschreven (in voorbereiding, SLO).

 

van der Beek, A., van Elsäcker, W., Hillen, J., Peters, S. (2006): De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.

Damhuis, R. & Litjens, P. (2003), Mondelinge communicatie. Werkwijzen voor interactief taalonderwijs. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands/ Katholieke Universiteit Nijmegen.

Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Op de website van SLO staan diverse publicaties op het gebied van mondelinge taalvaardigheid.

Het werken aan woordenschatontwikkeling

Nulft, D. van der & Verhallen, M. (2009) Met woorden in de weer Bussum: Coutinho.

Basistaal.nl.

Kwaliteitskaarten woordenschatontwikkeling

Didactiek De 4-Takt Woordenschat.

Woordenschat- Voorbewerken.

Woordenschat-Semantiseren.

Woordenschat-Consolideren.

Woordenschat-Controleren.

Meer en beter woorden leren.

Woordenschatonderwijs via ICT.

Suggesties voor woordenschatontwikkeling in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  Zie Kwaliteitskaarten 'Woordenschat. Met woorden aan de gang'

Onderbouw.

Middenbouw.

Bovenbouw.