Leermiddelen
Het werken aan mondelinge taalvaardigheid kan ondersteund worden door een methode. De wijze waarop taalmethoden aandacht besteden aan dit domein verschilt echter. Een analyse van de methode is wenselijk.
Het kan ook goed zonder methode, mits de leraar de doelen en leerlijn goed in beeld heeft. Voor het inrichten van een stimulerende taalomgeving kunnen veel verschillende materialen worden gebruikt (thematafels, poppen, plaatmateriaal, vertelkoffers, praatstokken, et cetera). Het leerproces kan ook goed ondersteund worden door het inzetten van andere (visuele) informatiekanalen, op basis van foto's, objecten en illustraties. Dit helpt om te praten over gebeurtenissen of handelingen. Concrete materialen vormen ook een goed startpunt voor een gesprek.Voor de woordenschatontwikkeling kunnen ook woordspelletjes als galgje, woordzoekers, kruiswoordraadsels et cetera worden benut.

 

Meer informatie

SLO Leermiddelenplein geeft veel informatie over alle taalmethoden en overige materialen. Na selectie op het vak Nederlandse taal kan eventueel een doelgroep geselecteerd worden. Er kan gezocht worden op trefwoord (bijvoorbeeld: mondelinge taalvaardigheid). Afhankelijk van het gekozen tabblad worden Methodes of Overige materialen getoond waarna per titel verdere informatie kan worden opgevraagd.

De school kan de eigen methode analyseren op sterke/zwakke punten met een checklist in de publicatie Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes.