Leertijd
Voor de leertijd die aan mondelinge taalvaardigheid kan worden besteed zijn geen richtlijnen gevonden. Dit is ook lastig aan te geven omdat de mondelinge taalvaardigheid zich vooral geïntegreerd in allerlei intentionele en incidentele leeractiviteiten ontwikkelt.

Voor woordenschatontwikkeling bieden enkele kwaliteitskaarten wel een indicatie voor de leertijd. Daarin wordt uitgegaan van 4 à 5 keer per week 10 - 15 minuten gerichte tijd voor woordenschatontwikkeling in de onderbouw. Voor groep 3 - 8 wordt uitgegaan van 30 - 60 minuten per week voor gerichte activiteiten met betrekking tot woordenschatontwikkeling en voorlezen. Ook hier geldt dat het vaak om geïntegreerde (taal)activiteiten zal gaan en dat de leertijd hiervoor dus niet altijd goed te onderscheiden zal zijn.

Meer informatie