Volgen en toetsen

Om zicht te krijgen op de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen is observeren essentieel. Toetsen geven geen of slechts beperkt zicht op dit taaldomein.

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein biedt informatie over alle leermiddelen voor taal (methoden en overige overige lesmaterialen).

Damhuis, R. de Blauw, A &  Brandenbarg, N. (2004), CombiList. Een instrument voor taalontwikkeling via interactie. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Deze praktische bundel bevat onder andere een checklist en observatielijst voor gesprekken van kinderen en suggesties voor het verbeteren van de interactievaardigheden van leraren.

In Gijsel, M. & Druenen, M. van (2011), Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands zijn observatielijsten opgenomen om de mondelinge taalontwikkeling van leerlingen in groep 1 tot en met 8 in kaart te brengen. Deze publicatie  geeft ook een overzicht van methode-onafhankelijke toetsen.