Volgen en toetsen
Om goed zicht te krijgen op de schrijfontwikkeling van leerlingen zal de leraar de schrijfproducten van de leerling bekijken en hier samen met de leerling op reflecteren. Let daarbij niet alleen op vormaspecten maar ook op de opbouw van de tekst, creativiteit van woordgebruik en de doelgerichtheid. Voor het beoordelen van de schrijfvaardigheid van leerlingen bestaan geen valide, betrouwbare toetsen. Het schrijfproces kent veel aspecten die niet eenvoudig objectief te toetsen zijn. Een risico hiervan is dat de ontwikkeling van leerlingen op dit gebied niet goed gevolgd wordt en dat er weinig oog is voor de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs op dit taaldomein. Leraren moeten ook weten hoe ze feedback weten te geven die de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid ondersteunt. Een ander risico is dat onduidelijk blijft welke leerlingen speciale behoeften hebben bij de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid.

"De beoordeling en feedback moet worden gekoppeld aan de tekstsoort en de criteria publieksgerichtheid en doelgerichtheid. Het is belangrijk om het schrijfbewustzijn van leerlingen te stimuleren, door hen te laten reflecteren op hun teksten en op hun schrijfaanpak.
Het verbeteren van spelfouten is niet het belangrijkste. Aandachtspunten voor feedback:

  • Starten met positief tekstcommentaar.
  • Vragen wat de schrijver zelf van de tekst vindt.
  • Tips geven voor wat beter kan wat betreft publieksgerichteid en doelgerichtheid.
  • Schrijver beslist wat hij gaat verbeteren.
  • Leerlingen kunnen ook goed elkaar feedback geven (peer respons).

De beoordeling en feedback moet worden gekoppeld aan de tekstsoort en de criteria publieksgerichtheid en doelgerichtheid.

Meer informatie 

In Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012), Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven. (boek + cd-rom), Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands staan aanwijzingen voor het beoordelen van de schrijfvaardigheid van leerlingen.

Kouwenberg, B. & Hoogeveen, M., (2007),  Denken met je vingers. Schrijven in het verhalenatelier. Leidschendam: Biblion.