Leermiddelen

Voor het spellingonderwijs zijn diverse methoden beschikbaar die vaak een onderdeel vormen van een taalmethode. Deze bieden doorgaans richtlijnen voor de volgorde waarin spellingcategorieën en spellingregels aan bod kunnen komen en vormen daarmee een handvat voor de leraar om het spellingonderwijs systematisch aan te bieden.
Daarnaast zijn er veel extra, aanvullende, losse en/of digitale leermaterialen beschikbaar die een school kan inzetten. Vaak zal de school dit vooral doen binnen het intensieve, zeer intensieve of plusaanbod. De school kan het eigen spellingonderwijs analyseren op sterke/zwakke punten met een quickscan. 

Meer informatie

Wikiwijsleermiddelenplein biedt informatie over alle leermiddelen voor taal (methoden en overige overige lesmaterialen).

Een overzicht van (remediërende) materialen voor spelling is te vinden op:

De school kan het eigen spellingonderwijs analyseren op sterke/zwakke punten met een quickscan van SLO of een checklist in Westerbeek, K., Gijsel, M., Zouw, van der, K. & Abell, O. (eindred.) (2011), Taal100. Interactief taalonderwijs op de basisschool. Utrecht: Expertisecentrum Nederlands/Sardes