Leertijd
Er zijn geen richtlijnen gevonden voor de leertijd die aan spellingonderwijs kan worden besteed . De meeste taal-/spellingmethoden gaan uit van één tot anderhalf uur spelling, verdeeld over twee tot drie lessen per week. Door het leren spellen ook te integreren in functionele (stel)activiteiten maakt de leerkracht het spellingonderwijs niet alleen meer functioneel en motiverend, maar wordt tevens de tijd die aan spelling wordt besteed, uitgebreid.