Volgen en toetsen

Om goed zicht te krijgen op de spellingvaardigheid van leerlingen is observeren essentieel.
Daarnaast geven toetsen inzicht in de vorderingen van de leerling.

Meer informatie

Observeren van de spellingvaardigheid en diagnostische instrumenten. 

Een overzicht van methode-onafhankelijke toetsen voor spelling.

In Teunissen, C., Elsaëcker, W. van & Druenen, M. van (2012, Opbrengstgericht werken aan lezen en schrijven.Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands staan ook observatielijsten voor het beoordelen van de spellingvaardigheid van leerlingen.

Ook SLO Leermiddelenplein geeft informatie over toetsen voor spelling.